INFORMACE V ČEŠTINĚ

Ingrid Auer je v úzkém spojení s duchovním světem a od roku 1998 píše spirituální knihy, jejichž obsah je jí jako médiu tímto světem předáván. Zaměřuje se na energetizované symboly a esence, které jsou s velkým

úspěchem využívány nejen soukromými osobami, ale i lékaři, léčiteli a pedagogy. Osvědčily se i v životních situacích jako jsou těhotenství a porod, při péči o umírající a truchlící. Založila a vede firmy „Lichtpunkt“,

„Ekonja-Verlag“ a španělské „Punto de Luz España“, jež se specializuje na „spirituální pedagogiku“.

Chystá se rozšířit svoji působnost i do USA. Ingrid Auer je také už několik let v úzkém kontaktu s Nanebevzatou Mistryní – Marií Magdalenou a uveřejňuje její poselství, která jsou jí jako médiu předávána. Připravuje spirituálně zaměřené cesty do jižní Francie, které začne nabízet od podzimu 2013.

Ingrid Auer žije ve Vídni a na Malorce.

 

Naše poslanie.

Stále viac a viac ľudí hľada nové hodnoty a zmysel života. Často sú nútení vonkajšími okolnosťami alebo v obtiažnych situáciách nájsť uplne nové holistické prístupy k riešeniu ich problémov. Mnoho z nich potrebuje celkom inú formu pomoci, ako pred niekoľkými rokmi. Naším poslaním je ľuďom ukázať nové spôsoby sebapoznania a stavu uzdravenia a poskytnúť im k tomu vhodné pomocky.

Naše hodnoty.

V časoch zmien a presmerovania našej spoločnosti sú denne opätovne spochybňované staré, neaktuálne hodnoty a presvedčenia novymi. Zároveň by mali byt ešte viac uvedomované a žité hodnoty ako je spravodlivosť, pravda a osobná zodpovednosť. My z Lichtpunktu sa snažime nielen žiť v súlade s týmito hodnotami, ale tiež podporovat ďalších ľudí v hľadaní ich hodnôt.

Naše vízie.

Lichtpunkt by chcel, aby sa zoznámilo s novými, svetlenými energiami zo symbolov a z esencií co najviac ľudí. Zvlášť tí, ktorí sa nikdy nezaoberali duchovnými otázkami. K nim patria aj ľudia, ktorí pracujú s holistickými metódami aby pomáhali iným ľuďom na ich fyzickej a mentálnej úrovni.

Energetizované Symboly Andelu: 49 klícu do sveta andelu

» Energetizované Symboly Andelu: 49 klícu do sveta andelu
(INGRID AUER WEBSHOP)

49 energetizovaných karet
ISBN: 978-3902636690

No. 1 Anděl víry a důvěry
„Věřím a důvěřuji tomu, že všechno v mém životě má svůj smysl a své opodstatnění.“

No. 2 Anděl lásky a sebelásky
„V takové míře, jak miluji sám sebe, mohu milovat i ostatní.“

No. 3 Anděl klidu a lehkosti
„Usiluji o klid a lehkost – jsem harmonie!“

No. 4 Anděl čistoty a jasnosti
„Opouštím staré zakořeněné vzory a iluze.“

No. 5 Anděl síly a odolnosti
„V lásce probouzím svoji sílu a odolnost.“

No. 6 Anděl změny a proměny
„Všechno v životě je změna.“

No. 7 Anděl optimismu a krásy
„Poznávám pozitivní stránky svého života.“

No. 8 Anděl směru a cíle
„Znám své cíle a také jich dosáhnu.”

No. 9 Anděl sebehodnoty a sebedůvěry
„Dovoluji si být, sebevědomým a sebejistým.“

No. 10 Anděl zralosti a moudrosti
„Stále víc a víc se přibližuji své vnitřní moudrosti.“

No. 11 Anděl bezpečí a jistoty
„Věřím, že se mi v životě dostává všeho, co potřebuji.“

No. 12 Anděl kreativity a sebevyjádření
„Tvořím svůj vlastní svět – a mohu ho také realizovat.“

No. 13 Anděl rozhodnutí a nové orientace
„Rozhoduji se sám, tím o mně nebude rozhodováno.“

No. 14 Anděl lásky a bezpodmínečnosti
„Protože tě opravdu miluji, dávám ti svobodu.“

No. 15 Anděl zdání a skutečnosti
„Opouštím své iluze a dívám se realitě do očí.“

No. 16 Anděl tvůrčí moudrosti
„Ponořuji se hluboko do sebe a na povrch vynáším svou tvůrčí moudrost.“

No. 17 Anděl blahobytu a hojnosti
„Dovoluji, aby mě život bohatě obdarovával.“

No. 18 Anděl vědomé odpovědnosti
„Jsem si v lásce vědom své odpovědnosti.“

No. 19 Anděl spirituálního růstu
„Čím více se otevírám, tím lépe chápu tajemství a poselství vesmíru.“

No. 20 Anděl lásky a vztahů
„Nechávám do svých vztahů plynout lásku.“

No. 21 Anděl vytrvalosti a naplnění
„Věřím a důvěřuji úspěšnému vyřešení mé situace.“

No. 22 Anděl důslednosti a pořádku
„Ve vesmíru vládne pořádek.“

No. 23 Anděl poznání a přijetí
„Poznávám, že můj plán života obsahuje všechno, co je pro mě důležité a smysluplné.“

No. 24 Anděl opakujících se myšlenek a řešení
„Otevírám se božskému řešení, které mi pomáhá při mých problémech.“

No. 25 Anděl spirituální síly a realizace
„Poznávám svou spirituální stránku a stojím za ní.“

No. 26 Anděl obnovy a vývoje
„Přijímám všechno nové a měním se během svého života“

No. 27 Anděl smrti a znovuzrození
„Každá smrt je současně novým začátkem.“

No. 28 Anděl trpělivosti a nezávislosti na čase
„Všechno přijímám s trpělivostí.“

No. 29 Anděl materiálních záležitostí
„Zasloužím si, abych měl materiální blahobyt.“

No. 30 Anděl odvahy a vytrvalosti
„Výzvy svého života přijímám odvážně a se všemi důsledky.“

No. 31 Anděl vztahu k bližním
„Jsem připraven pomáhat ostatním, zachovávám si přitom však své hranice.“

No. 32 Anděl osvobození ze závislostí
„Osvobozuji se od starých vzorů, závislostí a hodnocení.“

No. 33 Anděl tvůrčího slova
„Učím se dát svým pocitům výraz.“

No. 34 Anděl starého vědění
„Mám odvahu důvěřovat své vnitřní moudrosti.“

No. 35 Anděl činorodosti a úspěchu
„Věřím v sebe a svůj úspěch.“

No. 36 Anděl odpoutání
„Jediná jistota je v odpoutání.“

No. 37 Anděl všelásky
„Vyvíjím se od bezpodmínečné lásky k lásce všeobjímající.“

No. 38 Anděl vyřešení karmy
„Mohu se osvobodit od karmické zátěže.“

No. 39 Anděl milosti
„V mém životě se mi dostává milosti.“

No. 40 Anděl Božské síly
„S tvou pomocí získávám Božskou sílu.“

No. 41 Anděl Božské moudrosti
„S tvou pomocí získávám svou vnitřní Božskou moudrost.“

No. 42 Archanděl Michael
„S tvou pomocí jsem chráněný na všech úrovních.“

No. 43 Archanděl Jophiel
„S tvou pomocí vstupuji do své vnitřní moudrosti.“

No. 44 Archanděl Chamuel
„S tvou pomocí se učím bezpodmínečně milovat.“

No. 45 Archanděl Gabriel
„S tvojí pomocí dosáhnu jasnosti.“

No. 46 Archanděl Rafael
„S tvou pomocí se uzdravuji na těle, duchu a duši.“

No. 47 Archanděl Uriel
„S tvou pomocí vpouštím radost do svého života.“

No. 48 Archanděl Zadkiel
„S tvou pomocí odpouštím a osvobozuji se.“

No. 49 Archanděl Metatron
„S tvou pomocí naplňuji své životní poslání.“

(c) Ingrid Auer, ingridauer.com | All rights reserved